รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Worldwide Translation & Interpretation Services
รับแปลภาษา
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท version   
“คู่คิดการสื่อสาร....กว้างไกล”
 
รับแปลภาษา
ขอต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท ได้รับการก่อตั้งโดยทีมนักแปลภาษามืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์งานแปลเอกสารและล่ามภาษาต่างประเทศมานานกว่า ๓๐ ปีให้กับองค์กรธุรกิจและเอกชนระดับโลก อาทิ องค์การศาสนาและสันติภาพแห่งโลกภาคีสหประชาชาติ (WCRP) สหรัฐอเมริกา องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประจำประเทศไทย ธนาคาร เอ็ชเอ็สบีซี (HSBC) สาขาประจำประเทศไทย บริษัท เอไอเอ (AIA) บริษัทประชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ฯลฯ
บริการหลักของศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท
  รับแปลเอกสาร  บริการแปลเอกสารด่วนกว่า ๑๐ ภาษาทั่วโลก พร้อมรับรองการแปล
  รับแปลเอกสาร  บริการล่ามในที่ประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจการค้า การเดินทาง การติดต่อประสานงานธุรกิจ และการท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ
  รับแปลเอกสาร  บริการแปลสื่อสำหรับใช้ในการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมการตลาดเพื่อพัฒนาการขายให้แก่องค์กรธุรกิจ อาทิ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว ข้อความโฆษณา รายการสินค้า โปสเตอร์ โลโก้ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดทำ Press Kits เพื่อจัดแถลงข่าวหรือส่งข่าวให้สื่อมวลชน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player" อิลีทบริการล่ามในการประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจ การประสานงาน และการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ "
Copyright © 2010 Elite Marketing and Public Relations Co.,Ltd. All Rights Reserved.