รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Worldwide Translation & Interpretation Services
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท version   
“คู่คิดการสื่อสาร....กว้างไกล”
ตัวอย่างองค์กรภาคธุรกิจ และภาครัฐที่ใช้บริการศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท :

บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวร์รันซ์จำกัด (เอไอเอ) บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยให้บริการติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๒ ปี

ธนาคารกลุ่ม HSBC ธนาคารระดับโลก สาขาประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ๓ ปี

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF) สำนักงานประจำประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า ๗ ปี
ธนาคารแหลมทอง เป็นระยะเวลา ๑ ปี

องค์การศาสนาและสันติภาพแห่งโลก ( WCRP ) ภาคีสหประชาชาติ สำนักงานใหญ่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา ๔ ปี

บริษัทไทยออยน์จำกัดมหาชน

โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ฯ

บริษัทกรุงเทพฯประกันชีวิตจำกัด

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs ) และ OTOP งานแปลผลิตภัณฑ์กว่า ๑,๕๐๐ ชนิด เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA ) ภาคีองค์กรสวัสดิภาพสัตว์แห่งสหราชอาณาจักร ( UK ) เป็นระยะเวลาติดต่อกันกว่า ๑๐ ปีี

สมาคมโรงแรมไทย

และอื่น ๆรับแปลภาษา
Copyright © 2010 Elite Marketing and Public Relations Co.,Ltd. All Rights Reserved.