รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

รับแปลภาษา

รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

รับแปลภาษา

Worldwide Translation & Interpretation Services
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท version รับแปลภาษา รับแปลภาษา 
“คู่คิดการสื่อสาร....กว้างไกล”
ตัวอย่างผลงาน
 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

รับแปลภาษา

ตัวอย่างบริการงานล่าม
เกียรติคุณ
งานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สวรรค์ แสงบัลลังค์
เกียรติคุณงานพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (ช่วงปี 2534 – 2555)
 
๑. สวรรค์ แสงบัลลังค์ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เอไอเอ) รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณดีเด่นงานพัฒนาชุมชนในชนบท จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อปี 2534
 
๒. สวรรค์ แสงบัลลังค์ หัวหน้าโครงการรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์และพืชป่าที่ผิดกฎหมายองค์ การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล(WWF) สาขาประเทศไทย ถวายของที่ระลึกทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดและทอดพระเนตร นิทรรศการการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ที่สวนเบ็ญจสิริ กทม. เมื่อ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546
 
๓. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้ สวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมป้องกัน การทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) (ขวาสุด)เข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานความก้าวหน้าร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.... ณ กระทรวงยุติธรรม มื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
 
๔. สวรรค์ แสงบัลลังค์ เข้ารับโล่พระราชทาน กวีนิพนธ์ ดีเด่นเรื่อง “อ้อมอกแผ่นดิน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555
 
๕. คุณสวรรค์ แสงบัลลังค์ ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ในฐานะผู้ประพันธ์หนังสือเรื่อง “ เมฆมิถุนายน” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต
 
๖. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (แถวหลังซ้ายสุด) เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2553
 
๗. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ที่ 5 จากขวา) เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปีด้านพัฒนาสังคมประจำปี 2555 จากฯพณฯองคมนตรี พลเอกพิจิตร กุลละวนิชย์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
 
รณรงค์ความร่วมมือส่งเสริมสันติภาพโลก
(ช่วงปี พ.ศ. 2523-2525)
 
๘. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ที่สองจากซ้าย) ในฐานะเลขานุการกิจการต่างประเทศ องค์การศาสนาและสันติภาพแห่งโลก (WCRP) ร่วมคณะตัวแทนจากประเทศไทยเข้าพบ ดร.เคิร์ต วัลไฮม์ (ที่สองจากขวา) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อมอบประชามติเพื่อสันติภาพ ที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN) กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2523
 
๙. สวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขานุการกิจการต่างประเทศ (WCRP)เข้าพบ ดร.เคิร์ต วัลไฮม์ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เมื่อครั้งเดินทางมาประเทศไทยเพื่อยุติศึกและความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2524
 
๑๐. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ที่ 2 จากขวา) ในฐานะเลขานุการกิจการต่างประเทศ องค์การศาสนาและสันติภาพแห่งโลก (WCRP) ร่วมกับตัวแทนองค์กรสันติภาพจากประเทศไทยเข้าพบตัวแทนประธานาธิบดีโรนัล เรแกน ณ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อมอบประชามติสนับสนุนสันติภาพของโลก เมื่อปี พ.ศ.2524
 
๑๑. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ซ้ายสุด) ร่วมคณะตัวแทนองค์กรเพื่อสันติภาพจากประเทศไทย (WCRP) เข้าพบอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดีย นางอินทิรา คานธี ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดียเพื่อประสานความร่วมมืองานเพื่อสันติภาพของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2523
 
๑๒. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ซ้ายสุด) ร่วมกับคณะตัวแทนจากองค์กรเพื่อสันติภาพจากประเทศไทยเข้าพบกับวุฒิสมาชิกคนสำคัญ (DIET) ของรัฐสภาญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกระชับความร่วมมืองานด้านพัฒนาสันติภาพของโลกเมื่อปี พ.ศ.2524
 
๑๓. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ที่สองจากซ้าย) ร่วมกับคณะผู้แทนจากองค์กรด้านสันติภาพจากประเทศไทยเข้าพบกับผู้นำด้าน ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศฮังการี ณ กรุงบูดาเบสต์ เมื่อปี พ.ศ.2523
 
๑๔. สวรรค์ แสงบัลลังค์ (ขวาสุด) ร่วมกับคณะตัวแทนองค์กรสันติภาพจากประเทศไทยเข้าพบผู้นำด้านศาสนา ณ เมืองแฟร็งค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2523
 
รณรงค์ต่อต้านการแพร่อาวุธนิวเคลียร์
และส่งเสริมสันติภาพโลก
(ในช่วงปี พ.ศ. 2523-2525)
๑๕. ร่วมรณรงค์ต่อต้านการแข่งขันผลิตอาวุธนิวเคลียร์นานาชาติ ณ กรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2523
 
๑๖. เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม “ผู้นำประชาชนเอเซียเพื่อสันติภาพ” ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2524
 
๑๗. ร่วมคณะตัวแทนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียเยี่ยมคารวะอนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่สอง ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ภายหลังการประชุม “ผู้นำประชาชนเอเซียเพื่อสันติภาพ” ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2524
 
๑๘. การประชุมตัวแทนทางการฑูต 19 ประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือส่งเสริมสันติภาพของโลก ที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525
 
รณรงค์ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ....
ร่วมกับ
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
(ช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2555 )
 
๑๙. นายกสมาคมฯ นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ และเลขาธิการการสมาคมฯ นายสวรรค์ แสงบังลังค์ พร้อมตัวแทนภาคีผู้รักสัตว์เข้าพบประธานรัฐสภา นายชัย ชิดชอบ เพื่อมอบร่างพ.ร.บ.ที่สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาทนายความได้เข้ายื่นต่อรัฐบาลพร้อมอวยพรปีใหม่เพื่อให้ประธานรัฐสภาเร่งบรรจุร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่วาระการประชุม เมื่อ 17 มกราคม 2554
 
๒๐. นายสวรรค์ แสงบังลังค์ เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นำตัวแทนองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ทั้งในและต่างประเทศเข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... (ฉบับร่วมกับกรมปศุสัตว์เนื่องจากการยุบสภาฯ และมีการเลือกตั้งใหม่) ให้รัฐสภาพิจารณาประกาศใช้กฏหมาย เมื่อ 26 สิงหาคม 2554
 
๒๑. นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ และเลขาธิการการสมาคมฯ นายสวรรค์ แสงบังลังค์ พร้อมคณะกรรมการและภาคีผู้รักสัตว์ยื่น “ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์” พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 12,000 รายชื่อในนามภาคประชาชนให้กับ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ที่ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารรัฐสภา เมื่อ 5 เมษายน 2555
 
สภาผู้แทนราษฎร
๒๒. สวรรค์ แสงบัลลังค์ เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ต่อสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลให้สภาให้ความเห็นชอบ 325 ต่อ 0 ผ่านวาระที่ 1
 
 
 
กลับไปหน้าเดิม
 
รับแปลภาษา
Copyright © 2010 Elite Marketing and Public Relations Co.,Ltd. All Rights Reserved.