รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

รับแปลภาษา

รับแปลภาษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

รับแปลภาษา

Worldwide Translation & Interpretation Services
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา
รับแปลภาษา
ศูนย์การแปลภาษานานาชาติอิลีท version รับแปลภาษา รับแปลภาษา 
“คู่คิดการสื่อสาร....กว้างไกล”
อัตราค่าบริการและวิธีชำระเงิน

รับแปลภาษาแปลอังกฤษเป็นไทยหรือไทยเป็นอังกฤษ ราคา  300-500 บาท/หน้า(ขนาด A4 โดย 1 หน้าจำนวนไม่เกิน 350 คำ ) ราคาไม่รวมค่ารับรองเอกสาร
รับแปลภาษาแปลไทยเป็นจีนหรือจีนเป็นไทย ราคา  700-1,000 บาท/หน้า (A4)
รับแปลภาษาแปลญี่ปุนเป็นไทยหรือไทยเป็นญี่ปุ่น ราคา  700-1,000 บาท/หน้า (A4)
รับแปลภาษาแปลเยอรมันเป็นไทยหรือไทยเป็นเยอรมัน ราคา 1,300 บาท/ หน้า (A4)
รับแปลภาษาแปลฝรั่งเศสเป็นไทย หรือไทยเป็นฝรั่งเศส ราคา  800 บาท/หน้า (A4)
กรณีเอกสารที่ต้องการรับรองเพื่อใช้ในราชการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามอัตราของทางราชการ
ภาษาอื่น ๆ จะพิจารณาตามความยากง่าย โดยเฉลี่ยไม่เกินราคาที่ระบุไว้ข้างต้น ( ยกเว้นที่เป็นภาษาทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ การแพทย์ มิแค็นนิค  กฏหมาย ฯลฯ )
หมายเหตุ
กรณีเอกสารที่ต้องการการรับรองเพื่อใช้ในทางราชการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามอัตราของทางราชการ
 
ขั้นตอนการให้บริการ 
 
1. ลูกค้าส่งต้นฉบับงานแปลทางอีเมล์ : sawan_1949@hotmail.com หรือทางแฟกซ์ : 02-5997-329  เพื่อให้บริษัทประเมินค่าบริการ กรณีงานแปลมีเป็นจำนวนมาก ไม่สะดวกที่จะส่งผ่านช่องทางดังกล่าว บริษัทยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปรับงาน ณ ที่ทำการของลูกค้า ( เฉพาะในเขต กทม. หรือใกล้เคียง) ส่วนต่างจังหวัด ท่านสามารถส่งงานผ่านช่องทางดังกล่างข้างต้น หรือจัดส่งเป็นแผ่น CD ทางไปรษณีย์ก็ได้
2. บริษัทจะแจ้งค่าใช้จ่าย ( QUOTATION )ทางแฟ็กซ์ หรือทางอีเมล์ ลูกค้าจะต้องกรอกข้อความลงในแบบฟอร์ม” ที่ให้ไว้ในหน้า “ How to Pay & Contact Elite”ระบุภาษาที่จะแปล เนื้อหาที่จะทำการแปล กำหนดเวลารับงาน พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของบริษัทหรือส่วนตัว พร้อมเบอร์ติดต่อ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร หรืออีเมล์ แล้วส่งมายังบริษัท
3. กรณีงานแปลมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท จะต้องจ่ายค่าแปลทันที พร้อมแฟ็กซ์สลิบมายังบริษัทเพื่อยืนยันการแปล แต่ถ้าเกิน 2,000 บาท จะต้องจ่ายค่าแปลล่วงหน้า 70 % ของราคาค่าแปลทั้งหมด (ผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท) พร้อมแฟ็กซ์สลิบ ( หลักฐานการโอนเงิน ) มายังบริษัท เพื่อยืนยันการแปล
4. บริษัทดำเนินการแปล พร้อมส่งตัวอย่างจำนวนไม่เกิน 1 หน้ามาให้ลูกค้าตรวจสอบ ( กรณีมูลค่าการแปลกว่า 2,000 บาท ) เพื่อยืนยันการแปล
5. ลูกค้าชำระเงินที่เหลือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามวิธีที่ระบุไว้ในหน้า “  How to Pay & Contact Elite” ( วิธีชำระเงิน ) พร้อมส่ง สลิปธนาคารมา เพื่อบริษัทจะจัดส่งงานทั้งหมดที่แปลแล้วไปให้
6. บริษัทจัดส่งเอกสารงานแปลทั้งหมดคืนให้แก่ลูกค้า ( ตามช่องทางที่ระบุไว้ในข้อ 1 ) พร้อมใบเสร็จรับเงิน และตราประทับรับรอง ( กรณีมีการขอให้รับรอง )
7. รับประกันคุณภาพงานแปล
 
รับแปลภาษา
Copyright © 2010 Elite Marketing and Public Relations Co.,Ltd. All Rights Reserved.